Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. privacy- en cookiebeleid

x
Startpagina Menu

Global Switch – Verklaring aangaande de voorkoming van slavernij en mensenhandel

Global Switch is een toonaangevende eigenaar, exploitant en ontwikkelaar van grote, carrier- en cloudneutrale, multi-tenant datacenters in Europa en Azië‐Pacific.

Waar we voor staan

Wij van Global Switch willen er zeker van zijn dat de in de Modern Slavery Act, de Britse wet die moderne slavernij moet tegengaan (verder aangeduid als 'de Wet'), uiteengezette normen in onze Group en de gehele toeleveringsketen worden nageleefd en dat slavernij, onderwerping, dwangarbeid en mensenhandel in welke vorm dan ook worden voorkomen. Deze verklaring bevat een overzicht van onze aanpak en de maatregelen die we in het boekjaar 2018 hebben genomen om naleving van de Wet te verzekeren.

Wie we zijn en wat we doen

Global Switch biedt vanuit grote faciliteiten in wereldwijde financiële centra haar klanten technische ruimte met 24x7x365 bedrijfszekere stroom en koeling, beveiliging en bewaking van de infrastructuur en de omgeving om hun servers, netwerkapparatuur en overige IT-infrastructuur te huisvesten. Het overgrote merendeel van onze medewerkers houdt zich bezig met het beheer van onze datacenters, het ondersteunen van onze klanten en het exploiteren van onze technische faciliteiten. Wij hebben zelf geen productiefaciliteiten of bouwbedrijven in eigendom.

Ons werk

Binnen ons werk hanteren we een strak beleid ten aanzien van het voorkomen van moderne slavernij en mensenhandel in welke vorm dan ook. Om ervoor te zorgen dat dit beleid door alle medewerkers van Global Switch wordt nageleefd, zetten we ons interne beleid in en hanteren we in alle onderdelen van onze onderneming een wervingsbeleid dat wordt bewaakt door onze centrale afdeling Human Resources. Deze afdeling zorgt ervoor dat we in onze werving de Wet naleven en legt hierover verantwoording af bij het Bestuur van de Group. Via interne trainingen zorgen we ervoor dat onze mensen hun verplichtingen in het kader van de Wet kennen en naleven.

Onze toeleveringsketen

Onze toeleveringsketen bestaat primair uit leveranciers in binnen- en buitenland in branches als de productie van apparatuur en bouwtechniek, zowel voor onze bestaande datacenters als nieuwe ontwikkelingen. Ook werken we met aanbieders van consultancydiensten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van facilitair management, IT, bedrijfsvoering, verkoop, marketing en juridische, financiële en personeelszaken.

Wij beschouwen het risico op problemen in het kader van de Wet binnen onze toeleveringsketen als klein. Onze apparatuurfabrikanten maken gespecialiseerde en technisch complexe producten waarvoor gekwalificeerde arbeidskrachten nodig zijn, die over het algemeen minder vatbaar zijn voor uitbuiting. Bovendien vinden onze bouwwerkzaamheden plaats in landen waar goede bescherming bestaat tegen slavernij, mensenhandel en de algehele uitbuiting van mensen.

Toch hebben we in ons aankooptraject uitgebreide due diligence-processen en -procedures ingebouwd om er zeker van te zijn dat we de in de Wet uiteengezette normen altijd naleven. Daarom staan er in onze standaardovereenkomsten voor de diverse goederen en diensten die wij inkopen contractvoorwaarden die onze leveranciers verplichten zich te houden aan de vereisten van de Wet en ons beleid ten aanzien van het voorkomen van slavernij en mensenhandel.

In de loop van 2018 zijn we begonnen met een nieuwe beoordeling van onze toeleveringsketen om te zien of deze misschien elementen bevat die risicovoller zijn dan we eerder hadden bepaald en of een fysieke controle hierop wellicht nodig is. Deze beoordeling loopt nog en wordt in 2019 afgerond. Op alle gebieden waar onze risicobeoordeling aangeeft dat een fysieke inspectie aan te bevelen is, zullen we deze daadwerkelijk uitvoeren.

Global Switch onderschrijft en ondersteunt de doelstelling van het elimineren van alle vormen van moderne slavernij en mensenhandel, en zal teneinde deze doelstelling te behalen haar toeleveringsketen blijven bewaken en voortdurend blijven proberen de processen en werkzaamheden ervan verder te verbeteren.