Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. privacy- en cookiebeleid

x
Startpagina Menu

Privacy- en cookiebeleid

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website (globalswitch.com) (de 'site'). Wij willen bij uw gebruik van onze site uw privacy beschermen en respecteren. Deze site wordt geleverd door Global Switch Holdings Limited ('wij', 'we', 'ons', 'onze'), ingeschreven op de Britse Maagdeneilanden onder nummer 1468649 en haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven.

Als u deze site gebruikt, is het onvermijdelijk dat u gegevens met ons deelt. Wij willen altijd eerlijk zijn over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze delen en hoe u zelf uw gegevens kunt beheren, bekijken en bijwerken. Ook willen we u meer vertellen over waarom we gebruikmaken van cookies en dergelijke technologieën.

In dit privacy- en cookiebeleid (in combinatie met onze gebruiksvoorwaarden) leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en delen.

In termen van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU General Data Protection Regulation 2016/679) is Global Switch Holdings Limited de 'verwerkingsverantwoordelijke', de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u dit privacy- en cookiebeleid accepteert en zult naleven. Als u het oneens bent met enig onderdeel van het beleid, dient u de site onmiddellijk te verlaten en mag u deze niet gebruiken.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen informatie over u en over de manier waarop u de site gebruikt, om meer inzicht te krijgen in wat u van ons en onze site verwacht. Als u de site gebruikt, kunnen wij de volgende informatie en gegevens over u verzamelen:

3. Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, gebruiken om de tussen ons aangegane overeenkomst uit te voeren, om ervoor te zorgen dat aan alle lokale wettelijke regels en voorschriften wordt voldaan en ten behoeve van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen, waaronder de volgende:

4. Openbaarmaking van uw gegevens

Alle persoonlijke informatie die u bij ons indient, zal worden verwerkt in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (EU General Data Protection Regulation 2016/679) en de EG-richtlijnen 2003 en 2011 betreffende privacy en elektronische communicatie (die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast). Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met:

Ook kunnen we uw persoonlijke informatie openbaar maken als we dit volgens de wetgeving verplicht zijn en om de wettelijke rechten, belangen en veiligheid van de site en onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven te beschermen en verdedigen.

5. Marketing

Wij zullen persoonlijke gegevens die u aanlevert gewoonlijk alleen gebruiken om u informatie te sturen waar u om verzoekt of om u anderszins te antwoorden.

Wij kunnen soms persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, willen gebruiken om u op de hoogte te houden van diensten of producten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie ook leveren aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven. Wij zullen u om toestemming vragen voordat we per e-mail of fax contact met u opnemen met informatie over onze diensten en producten. Indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen per telefoon of post over onze nieuwe producten en diensten, kunt u ons hiervan op de hoogte te stellen door bij het indienen van uw persoonlijke informatie aan te geven dat u dergelijke materialen niet wenst te ontvangen. Op elk volgend moment kunt u ons doorgeven dat u geen informatie wilt ontvangen van ons of onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven aan wie we uw gegevens doorgeven, door een e-mail te sturen aan marketing@globalswitch.com.

6. Uw rechten

Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, hebt u mogelijk het recht om:
(a) ons te vragen om toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
(b) ons te vragen onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben te corrigeren;
(c) ons te vragen persoonlijke gegevens die wij van u hebben te verwijderen;
(d) ons een beperking op te leggen in de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
(e) bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben; en/of
(f) persoonlijke gegevens die wij van u hebben te ontvangen in een gestructureerde en veelgebruikte, door machines leesbare indeling, of om deze gegevens te laten overdragen aan een ander bedrijf.

Alvorens u de gevraagde gegevens aan te bieden, kunnen we u om veiligheidsredenen en ter bevestiging van uw identiteit vragen om aanvullende informatie.

Als u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dpo@globalswitch.com. Wij zullen dergelijke verzoeken altijd uitvoeren in naleving van alle geldende plaatselijke wetten en onze eigen richtlijnen en procedures. Voor het verwerken van kennelijk ongegronde of overdreven verzoeken kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen, gelet op de administratiekosten van het aanbieden van de gevraagde informatie of communicatie of het nemen van de gevraagde maatregelen. Als u zich binnen de EER bevindt, hebt u het recht om bij de toezichthoudende autoriteit in uw land een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

7. Gegevensbeveiliging en de opslag van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens op de site worden opgeslagen op een veilige manier en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen of dan de wet vereist. De juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het mogelijke risico op schade als gevolg van ongeautoriseerd(e) gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en de vraag of we die doelen ook via andere wegen kunnen bereiken, alsmede de toepasselijke wettelijke vereisten. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derde partijen geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Helaas is gegevensoverdracht via internet niet honderd procent veilig, zodat we de veiligheid van uw gegevens die naar de site worden verzonden niet volledig kunnen garanderen.

8. Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Het kan van tijd tot tijd voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens buiten de EER willen verzenden, bijvoorbeeld naar onze datacenters in de Verenigde Staten om uw vraag te beantwoorden of voor marketingdoeleinden. Als we uw persoonlijke gegevens naar een land buiten de EER verzenden, nemen wij minimaal één van de volgende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens even goed beschermd worden als binnen de EER:


Voor meer informatie over de specifieke maatregelen die we nemen als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER verzenden, kunt u contact met ons opnemen via dpo@globalswitch.com.

9. Gebruik van cookies

Door onze site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies op de volgende manieren:

Net als de meeste andere websites gebruiken ook wij cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de site en om uw algehele gebruikservaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die u tijdens het internetten downloadt. Met deze bestandjes kunnen webontwikkelaars u in staat stellen de website efficiënt te gebruiken en bepaalde handelingen uit te voeren. Cookies zijn dus in de eerste plaats bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van en de processen op de site te verbeteren. Als u ze uitschakelt, is het mogelijk dat u bepaalde functies op de site niet kunt gebruiken.

Cookies worden aangemaakt zodra uw browser een bepaalde website laadt. De website verstuurt gegevens naar de browser, die vervolgens een tekstbestand genereert. Elke keer dat u terugkomt op dezelfde website, haalt de browser dit bestandje op en stuurt het naar de server van de website. Cookies bevatten geen enkele informatie waaraan u als persoon herkenbaar bent.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van bepaalde cookies die wij gebruiken omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Onder deze categorie vallen cookies waarmee webservers kunnen vaststellen of u daadwerkelijk bent ingelogd, kunnen reageren op handelingen terwijl u bent ingelogd en de juiste taal kunnen instellen op basis van uw locatie. Ook kan het zijn dat bepaalde functies van onze website niet functioneren indien u niet toestaat dat cookies worden gedownload via uw browser.

We gebruiken ook een Google Analytics-cookie, dat statistische analyses uitvoert. Met dit cookie bewaken en beoordelen we het gebruik van onze site (zoals browsergebruik, nieuwe bezoekersaantallen en respons op marketingactiviteiten). Aan de hand van deze informatie kunnen we de site nog verder verbeteren. Nogmaals, deze cookies bevatten geen enkele persoonlijke informatie over u. U kunt het Google Analytics-cookie echter wel uitschakelen. Dit doet u via de site van Google Analytics.

In de meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, enz.) kunt u ook de instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of verwijderen. Zoals hierboven al aangegeven, moet u er wel aan denken dat bepaalde functies op de site verloren gaan als u alle cookies blokkeert.

Wij gebruiken vier verschillende soorten cookies:

Hoewel we ons gebruik van cookies van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zullen deze over het algemeen altijd binnen de bovenstaande vier categorieën vallen. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen, kunt u het beste deze pagina geregeld blijven bezoeken.

Meer informatie over cookies, en hoe u ze onder controle kunt houden, vindt u op deze handige website van een derde partij: www.allaboutcookies.org.

10. Contact met ons opnemen

Uw reacties, vragen of klachten over dit beleid zijn van harte welkom op info@globalswitch.com. U kunt ook contact opnemen met onze databeveiligingsfunctionaris via dpo@globalswitch.com.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2018. N.B. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie is te vinden op onze site. Door na publicatie van wijzigingen gebruik te maken van de site, geeft u aan akkoord te gaan met het nieuwe privacy- en cookiebeleid.