Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. privacy- en cookiebeleid

x
Startpagina Menu

Privacy- en cookiebeleid

1. Inleiding

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website (globalswitch.com) (de 'site'). Wij willen bij uw gebruik van onze site uw privacy beschermen en respecteren. Deze site wordt geleverd door Global Switch Holdings Limited ('wij', 'we', 'ons', 'onze'), ingeschreven op de Britse Maagdeneilanden onder nummer 1468649 en diens dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven.

Als u deze site gebruikt, is het onvermijdelijk dat u gegevens met ons deelt. Wij willen altijd eerlijk zijn over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we ze delen en hoe u zelf uw gegevens kunt beheren, bekijken en bijwerken. Ook willen we u meer vertellen over waarom we gebruikmaken van cookies en dergelijke technologieën.

In dit privacy- en cookiebeleid (in combinatie met onze gebruiksvoorwaarden) leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en delen.

In termen van de Data Protection Act 1998 is Global Switch Holdings Limited de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens.

Door deze site te bezoeken en gebruiken, geeft u aan dat u dit privacy- en cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden accepteert en zult naleven. Als u het oneens bent met enig onderdeel van het beleid en/of de voorwaarden, dient u de site onmiddellijk te verlaten.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen informatie over u en over de manier waarop u de site gebruikt, om meer inzicht te krijgen in wat u van ons en onze site verwacht. Als u de site gebruikt, kunnen wij de volgende informatie en gegevens over u verzamelen:

Informatie die wij over u verzamelen: als u de site bezoekt, kunnen we bepaalde technische gegevens (zoals uw IP-adres, browser en type apparaat, besturingssysteem en platform) en gegevens over uw gebruik van de site verzamelen.

3. Gebruik en openbaarmaking van uw gegevens

Alle persoonlijke informatie die u bij ons indient, zal worden bewaard in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden volgens de Data Protection Act 1998 en de EG-richtlijnen 2003 en 2011 betreffende privacy en elektronische communicatie (die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast).  Wij zullen dergelijke informatie dan ook nooit openbaar maken aan derden, behalve:

4. Marketing

Wij zullen persoonlijke gegevens die u aanlevert gewoonlijk alleen gebruiken om u informatie te sturen waar u om verzoekt of om u anderszins te antwoorden.

Wij kunnen soms persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, willen gebruiken om u op de hoogte te houden van diensten of producten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke informatie ook leveren aan onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven. Wij zullen u om toestemming vragen voordat we per e-mail of fax contact met u opnemen met informatie over onze diensten en producten. Indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen per telefoon of post over onze nieuwe producten en diensten, kunt u ons hiervan op de hoogte te stellen door bij het indienen van uw persoonlijke informatie aan te geven dat u dergelijke materialen niet wenst te ontvangen. Op elk volgend moment kunt u ons doorgeven dat u geen informatie wilt ontvangen van ons of onze dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven aan wie we uw gegevens doorgeven, door een e-mail te sturen aan marketing@globalswitch.com.

5. Toegang tot informatie

U kunt ook contact met ons opnemen via marketing@globalswitch.com om ons te verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen of bij te werken of om te vragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben. Voor een dergelijk verzoek kunnen we £10 (of het vergelijkbare bedrag in uw locale valuta) administratiekosten in rekening brengen en u vragen een identiteitsbewijs te overleggen.

6. Gegevensbeveiliging en -overdracht

Persoonlijke gegevens op de site worden opgeslagen op een veilige manier en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden opgeslagen of dan de wet vereist. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde derde partijen geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Helaas is gegevensoverdracht via internet niet honderd procent veilig, zodat we de veiligheid van uw gegevens die naar de site worden verzonden niet volledig kunnen garanderen. Het kan van tijd tot tijd voorkomen dat we uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') willen verzenden, bijvoorbeeld naar onze andere datacenters om uw vraag te beantwoorden of voor marketingdoeleinden. Wij zullen echter nooit persoonlijke gegevens verzenden naar landen buiten de EER tenzij we ervan overtuigd zijn dat het desbetreffende land beschikt over een voldoende niveau van beveiliging voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens. Door uw persoonlijke informatie aan ons te geven, geeft u ons hier toestemming voor.

7. Gebruik van cookies

Door onze site te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies op de volgende manieren:
Net als de meeste andere websites gebruiken ook wij cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de site en om uw algehele gebruikservaring te verbeteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden gedownload. Met deze bestandjes kunnen webontwikkelaars u in staat stellen de website efficiënt te gebruiken en bepaalde handelingen uit te voeren. Cookies zijn dus in de eerste plaats bedoeld om de gebruiksvriendelijkheid van en de processen op de site te verbeteren. Als u ze uitschakelt, is het mogelijk dat u bepaalde functies op de site niet kunt gebruiken.

Cookies worden aangemaakt zodra uw browser een bepaalde website laadt. De website verstuurt gegevens naar de browser, die vervolgens een tekstbestand genereert. Elke keer dat u terugkomt op dezelfde website, haalt de browser dit bestandje op en stuurt het naar de server van de website. Cookies bevatten geen enkele informatie waaraan u als persoon herkenbaar bent.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van bepaalde cookies die wij gebruiken omdat deze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Onder deze categorie vallen cookies waarmee webservers kunnen vaststellen of u daadwerkelijk bent ingelogd, kunnen reageren op handelingen terwijl u bent ingelogd en de juiste taal kunnen instellen op basis van uw locatie. Ook kan het zijn dat bepaalde functies van onze website niet functioneren indien u niet toestaat dat cookies worden gedownload via uw browser. 

We gebruiken ook een Google Analytics-cookie, dat statistische analyses uitvoert. Met dit cookie bewaken en beoordelen we het gebruik van onze site (zoals browsergebruik, nieuwe bezoekersaantallen en respons op marketingactiviteiten). Aan de hand van deze informatie kunnen we de site nog verder verbeteren.

Bovendien hebben wij met Google Inc. een bewerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan Google verplicht is de verzamelde informatie alleen ten behoeve van onze website analyse te gebruiken en niet met derden mag delen. Ook hebben wij Google Analytics zodanig ingesteld dat uw IP-adres niet tot uw browser herleidbaar is omdat de laatste drie cijfers daarvan worden verwijderd. U kunt het Google Analytics-cookie echter wel uitschakelen. Dit doet u via de site van Google Analytics.
In de meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, enz.) kunt u ook de instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of verwijderen. Zoals hierboven al aangegeven, moet u er wel aan denken dat bepaalde functies op de site verloren gaan als u alle cookies blokkeert.

Op onze site gebruiken we de volgende cookies:

Naam cookie Doel
__utma,__utmb,__utmc,__utmz (Google Analytics)  Met deze cookies wordt Google Analytics-software ingeschakeld. Deze software helpt ons aan bezoekersinformatie, bv. browsergebruik en nieuwe bezoekersaantallen, om deze te analyseren. Met die informatie kunnen wij onze website en uw ervaring verbeteren.
UMB_UCONTEXT Dit is een essentieel cookie speciaal voor de Umbraco CMS. Dit cookie geeft beheerders toegang tot de achterkant van de website.
UMB_UPDCHK Dit is een essentieel cookie speciaal voor de Umbraco CMS. Dit cookie geeft beheerders toegang tot de achterkant van de website.

XSRF-TOKEN
Dit is een essentieel cookie speciaal voor de Umbraco CMS. Dit cookie geeft beheerders toegang tot de achterkant van de website.
XSRF-V Met deze cookies kunnen webservers reageren op uw handelingen op een website terwijl u bent ingelogd. U hebt ze nodig voor de aanmeldfunctionaliteit van de website.


Meer informatie over cookies, en hoe u ze onder controle kunt houden, vindt u op deze handige website van een derde partij: www.allaboutcookies.org.

8. Contact met ons opnemen

Uw reacties, vragen of klachten over dit beleid zijn van harte welkom op info@globalswitch.com.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 7 december 2016. N.B. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie is te vinden op onze site. Door na publicatie van wijzigingen gebruik te maken van de site, geeft u aan akkoord te gaan met het nieuwe privacy- en cookiebeleid.