Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. privacy- en cookiebeleid

x
Startpagina Menu
2N

Tweemaal de capaciteit van apparatuur of systemen om de kritieke belasting te ondersteunen.

24x7x365

Werkzaamheden die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar worden uitgevoerd.

A & B elektrische voeding

Elektriciteit die vanuit verschillende bronnen en via twee afzonderlijke kabels wordt geleverd.

Abnormaal Incident

Hieronder worden de volgende gebeurtenissen verstaan:

 • Een gebeurtenis die direct en onmiddellijk invloed heeft op de werking van het datacenter.
 • Een gebeurtenis die de veiligheid in gevaar brengt van een persoon die zich op of in de omgeving van het datacenter bevindt.
 • Een storing van een apparaat of dienst die de normale werking van het datacenter in gevaar brengt.
AC-stroom

Wisselstroom.

AESWD

'Aspirated Early Warning Smoke Detection'; snel rookdetectiesysteem met aanzuiging. Wordt ook wel 'VESDA' genoemd, naar het handelsmerk.

Amp (A)

Eenheid van elektrische stroom.

ANSI/TIA 942

Een Amerikaanse nationale norm die de minimumvereisten aangeeft voor de telecommunicatie-infrastructuur op datacenters en in computerruimtes, waaronder single-tenant datacenters voor bedrijven en multi-tenant datacenters met internethosting. Meer informatie vindt u op www.tiaonline.org.

Anti Pass-Back Door / mantrap

Een geavanceerd toegangssysteem dat voorkomt dat onbevoegden meelopen naar binnen.

Argonite

Een gas dat wordt gebruikt om vuur te onderdrukken en dat veilig kan worden gebruikt in gebieden waarin zich mensen bevinden. Het werkt met name door de oxidatie van brandbare materialen tegen te gaan door fysiek de hitte uit het vuur te verwijderen.

As-built

Een tekening van de infrastructuur van het datacenter zoals het eruitzag ten tijde van de bouw en latere aanpassingen.

ASHRAE

'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers'; een internationale technische organisatie. Meer informatie vindt u op www.ashrae.org.

Activacategorieën

Definitieve lijst van types activa van Global Switch.

ASTS

'Automatic Static Transfer Switch', automatische statische omvormer (solid state-apparaat).

ATS

'Automatic Transfer Switch', automatische omvormer.

Badgelezersysteem

Een computergestuurd systeem voor toegangscontrole waarbij sloten elektronisch worden bediend en pas worden geopend wanneer een geautoriseerde toegangsbadge voor een lezer is gehouden.

Balometer

Een luchthoeveelheidsmeter die met name wordt gebruikt om het luchtvolume in de buurt van luchtverspreiders en -roosters efficiënt rechtstreeks te meten.

BCP

Het bedrijfscontinuïteitsplan van Global Switch (zie ook hierna onder Bedrijfscontinuïteitsbeheer).

Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM: Business Continuity Management)

Een alomvattend beheerproces dat potentiële schade voor een organisatie bijtijds opmerkt. Een en ander vormt een raamwerk voor een stabiele bedrijfsruimte en maakt een effectieve respons mogelijk ter bescherming van de belangen van de voornaamste investeerders, van de reputatie en merknaam van het bedrijf, en van alle activiteiten die voor het bedrijf belangrijk zijn (bron: The Business Continuity Institute).

Bedrijfskritiek

De operationele en/of bedrijfsondersteunende activiteiten (intern of op basis van outsourcing) die essentieel zijn voor het correct functioneren van de organisatie.

Bedrijfskritieke apparatuur
 • Alle elektrische apparatuur tussen de aankomst op de locatie en de individuele verdeelborden en stroomcircuits in de technische ruimtes van klanten, inclusief generatoren, accusysteem en UPS-systemen.

 • Alle mechanische apparatuur die koeling biedt voor essentiële en niet-essentiële warmtebelasting binnen het datacenter, inclusief luchtbehandelingseenheden, warmtewisselaars, pompen en leidingwerk.

 • Beschermende apparatuur, zoals brand- en rookdetectie- en blussystemen, lekdetectie, beveiligingssystemen en apparatuur voor bewaking op afstand.

 • Besturingsapparatuur, waaronder stroombewakingssystemen, gebouwbeheersystemen en andere systemen die op welke manier dan ook zijn aangesloten op de bedrijfskritieke apparatuur voor beheers- en/of bewakingsdoeleinden.
Beheerder van de Customer Portal

Een vertegenwoordiger van de klant die namens zijn/haar bedrijf beheerdersrechten heeft met betrekking tot de Customer Portal. Medewerkers met dit type gebruikersaccount kunnen alle klantaanvragen indienen en andere beheerders voor het bedrijf toevoegen in de Customer Portal.

Biometrische toegang

Een techniek voor authenticatie van mensen op basis van fysieke kenmerken, zoals gezichtsherkenning, scannen van vingerafdrukken, retina of iris en handgeometrie.

Black Building Test (BBT)

Een geplande oefening waarbij de stroomvoorziening van een gebouw wordt uitgeschakeld om te controleren of de noodsystemen naar behoren werken en de kritieke belasting beschermen.

Blindpaneel

Een paneel dat in ongebruikte U-ruimtes in een kast (rack) wordt geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat frisse lucht rechtstreeks door de kast stroomt zonder de elektronica te koelen.

BREEAM

'Building Research Establishment Environmental Assessment Method'; een milieunorm aan de hand waarvan de duurzaamheid van gebouwen wordt beoordeeld. Meer informatie vindt u op www.breeam.org.

BS EN

'British Standards European Norm'; een onderhoudsnorm die is ontwikkeld door het British Standards Institute en is aangepast naar Europese standaarden. Meer informatie vind u op www.bsi-global.com/en/Standards-and-Publications/About-BSI-British-Standardswww.cen.eu/cenorm/homepage.htmwww.iso.org/iso/home.htm

Carrierneutraal

Een carrierneutraal datacenter is niet afhankelijk van de telecommunicatieleveranciers op de faciliteit en maakt onderlinge verbinding tussen verschillende telecommunicatiebedrijven en/of colocatie-aanbieders mogelijk.

CENELEC

'Comité Européen de Normalisation Electrotechnique', het Europese standaardiseringcomité voor elektrotechnische standaarden. Meer informatie vindt u op www.cenelec.eu.

CFD

'Computational Fluid Dynamics' ofwel numerieke stromingsleer, een numerieke analysetechniek die veel wordt gebruikt voor het analyseren van luchtstroom op datacenters.

Change Control Process (CCP)

Een procedure van Global Switch voor het beperken en/of beheersen van de gevolgen van menselijke fouten tijdens onderhoud, reparatie en/of installatie van systemen en/of apparatuur in het datacenter.

CHW

'Chilled Water', gekoeld water.

Close Control Units (CCUs)

Apparatuur voor de koeling van de technische ruimten in het gebouw.

CMMS

'Computerised Maintenance Management System'. Hiermee kan Global Switch het onderhoud van haar activa binnen het datacenter beheren.

Colocatie (co-lo)

Plaatsing van ICT-apparatuur in een gemeenschappelijke ruimte, met een minimum van één rack.

Computer Room Air Conditioner (CRAC)

De randkoelapparatuur die in elke data suite is geïnstalleerd.

Connectiviteit

De levering van faciliteiten als kabels, apparaten en bandbreedte om spraak- en dataverbindingen te ondersteunen.

Corporate Governance

Het door de directie en het bestuur van een organisatie nakomen van hun juridische en procedurele verplichtingen en verantwoordelijkheden en het systeem/proces dat dit mogelijk maakt.

Correctief onderhoud

Wordt ook wel reactief onderhoud genoemd. Hierbij is inbegrepen:

 • Onderhoudsdiensten die voortkomen uit een ongeplande storing of gebeurtenis met betrekking tot de activa van Global Switch.
 • Reparaties, kleine werkzaamheden en soortgelijke niet-specialistische klusjes aan het gebouw.

Dergelijk werk wordt uitgevoerd door Global Switch ter aanvulling op het geplande preventieve onderhoud.

COSHH

'Control of Substances Hazardous to Health'; een wet die binnen het Verenigd Koninkrijk geldt, waaronder werknemers verantwoordelijk zijn voor het onder controle houden van stoffen die een gevaar voor de gezondheid vormen. Meer informatie vindt u op www.hse.gov.uk/coshh.

Cross-connect

Een kabelverbinding voor het aansluiten van spraak- en dataverkeer die via gemeenschappelijke ruimtes of gangen binnen een Global Switch datacenter loopt. Een koperen kabel met meerdere gedraaide paren in een enkele mantel met één aansluiting aan elk uiteinde, een enkele coaxkabel of maximaal een paar glasvezelkabels voor een enkele aansluiting (Tx-Rx, Rx-Tx) worden beschouwd als een individuele cross-connect.

Customer Incident Report (CIR)

Een rapport van Global Switch voor klanten die betrokken zijn bij een incident.

Customer Portal

Een online systeem van Global Switch waarmee klanten producten en diensten van Global Switch kunnen bestellen en hun bestellingen kunnen beheren.

Daisy Chain

Het aan elkaar koppelen van contactdozen van de ene elektrische aansluiting naar de andere. Dit is niet toegestaan.

Datacenter

Een faciliteit van Global Switch.

DC-stroom

Gelijkstroom

DG

Dieselgenerator.

Disaster Recovery-locatie

Een externe locatie die door een organisatie wordt opgezet om in het geval van calamiteiten de operationele bedrijfsvoering te herstellen en de activiteiten voort te zetten.

Down Flow Unit (DFU)

Airconditioningeenheid voor computerruimtes waarmee behandelde lucht in de tussenruimte onder de vloer wordt verspreid. Wordt ook CRAH genoemd.

Driefasige voiding

Een wisselstroomcircuit (AC) met drie draden. Normaal gesproken zijn er drie fasedraden (L1, L2, L3) (op een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar) en een nuldraad.

DRUPS

'Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply'; dynamische UPS (niet-onderbreekbare voeding) met geïntegreerde dieselmotor.

Eenfasige voiding

Een wisselstroomcircuit (AC) met twee draden. Normaal gesproken is er een fasedraad en een nuldraad. In de meeste landen is de standaard fasespanning 230 V. De fasedraad voert samen met de nuldraad de elektrische stroom van en naar de aangesloten apparatuur. Naast deze twee draden is er meestal ook een aarddraad, die elektrische beveiliging biedt.

EMI

Elektromagnetische interferentie

EMS

'Energy Management System'; systeem voor energiebeheer.

EOP

'Emergency Operating Procedure'; een procesdocument van Global Switch dat deel uitmaakt van het 'Programma voor kritieke omgevingen' en waarin de procedures staan beschreven die in noodgevallen of testsitutaties moeten worden gevolgd.

EPO

'Emergency Power Off'; nooduitschakeling die per apparaat of per locatie wordt toegepast om de voeding naar de apparatuur onmiddellijk uit te schakelen. Dit kan door het handmatig indrukken van een EPO-knop of via een automatische systeemhandeling.

Ethernet

Een netwerktechnologie op pakketbasis, waarin data wordt opgedeeld in segmenten en in sets van frames wordt getransporteerd. Snelheden van 10 megabit tot 100 gigabit per seconde zijn mogelijk, en verdere ontwikkelingen liggen in de lijn der verwachting.

Evacuatie- en verzamelpunt

Een verzamelpunt buiten een datacenter dat wordt gebruikt in geval van een evacuatie van een Global Switch datacenter.

FM

Facilitair Management en de levering van diensten van het Facilitair Management.

FM200

Een gas dat wordt gebruikt om vuur te onderdrukken. Het werkt met name door de oxidatie van brandbare materialen tegen te gaan door fysiek de hitte uit het vuur te verwijderen.

Front desk (ook Receptie genoemd)

De 24x7x365 bemande hoofdingang van een Global Switch datacenter.

Gangpad

De open ruimte tussen rijen kasten.

Geautoriseerd personeel

Klantpersoneel dat bevoegd is om bepaalde activiteiten op het gebied van datacentermanagement aan te vragen en via de Customer Portal  diensten te bestellen in datacenters van Global Switch.

Gebieden met beperkte toegang

Een of meerdere ruimtes binnen het datacenter waar gevoelig werk wordt uitgevoerd en waar de toegang streng beveiligd is.

Gebouwenbeheersysteem (BMS: Building Management System)

Een geïntegreerd computersysteem voor de bewaking en het beheer van de essentiële technische systemen en kritieke services van een gebouw.

Gebruiker met aanvraagrechten

Een groep gebruikers van de Customer Portal  van Global Switch die van een klant van Global Switch toestemming heeft gekregen om via de Customer Portal  aanvragen voor producten en diensten in te dienen.

Geldige foto-identificatie

Geldige vormen van identificatie bij Global Switch datacenters, zoals een paspoort of nationale identiteitskaart, rijbewijs (met foto), door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto of door de onderneming uitgegeven identiteitsbewijs met foto in combinatie met een bankpas.

Gemeten vermogen

Een manier om het energieverbruik te meten, om ervoor te zorgen dat de klant alleen betaalt voor de gedurende een bepaalde periode verbruikte energie.

Gemeten vermogenGepland Preventief Onderhoud (GPO)

Geplande onderhoudswerkzaamheden die op een Global Switch datacenter binnen een specifiek tijdpad of schema worden uitgevoerd.  De werkbriefjes worden door een geautomatiseerd systeem beheerd en worden meestal voorafgaand aan het werk uitgegeven samen met een proceduredocument waarin het uit te voeren werk en de vereiste vergunningen of isolaties staan beschreven.

Geregistreerd e-mailadres

Het e-mailadres van 'Geautoriseerd personeel' van een klant, verbonden aan de autorisatieniveaus van elke persoon met betrekking tot datacenter-managementverzoeken en het bestellen van diensten van Global Switch via de Customer Portal.

Gespecialiseerd personeel

Een door Global Switch ingezette medewerker die klanten op ad hoc-basis terzijde kan staan met bijvoorbeeld technisch advies, technische ondersteuning, veiligheidsmanagement en programmamanagement.

Gevaarlijke stiffen

Vaste stoffen, vloeistoffen of gassen die schade kunnen toebrengen aan mensen, andere levende organismen, gebouwen of het milieu.

Goedereningang

Zie 'Laadperron'.

HA

'High Availability' [Hoge beschikbaarheid]; een systeem of onderdeel dat gedurende lange tijd continu in bedrijf is. Gemeten als percentage (van in totaal 100% beschikbaarheid).

Handboek Customer services

Een document voor klanten van Global Switch, waarin de maatregelen staan beschreven die nodig zijn ter beperking van de risico's voor het milieu, het bedrijf, de operationele efficiëntie, de beveiliging en het fysieke welzijn van de datacenters van Global Switch, het personeel op deze datacenters en de bedrijfsvoering van de klanten.

Heet gangpad

Een gangpad waar de achterzijden van racks op uitkomen. Verwarmde lucht uit de apparatuur in de kasten wordt in dit gangpad uitgestoten.

Heetwerk

Het gebruik van een apparaat dat rook of vlammen produceert (bijv. heteluchtpistolen, soldeerbouten, las- of autogene apparatuur).

HEPA

'High Efficiency Particulate Accumulation'; een type vacuüm luchtfilter dat een zeer hoog percentage opvangt van alle deeltjes die gevoelige apparatuur op een datacenter zouden kunnen beschadigen of vernietigen. Deze filters kunnen heel kleine deeltjes vangen die andere soorten filters niet oppikken.

Herinschakeling

Na voltooiing van werk waarbij een (deel van een) systeem is geïsoleerd, moet het systeem opnieuw in werking worden gesteld door middel van het verwijderen van de isolatie, herinschakeling of herplaatsing.

Hete plek

Een gebied, meestal in relatie tot een rack of een set racks, waar de omgevingstemperatuur boven de gespecificeerde of aanvaardbare niveaus ligt. Dit wordt meestal veroorzaakt door een slecht luchtstroombeheer (onvoldoende toevoer van frisse lucht of te veel recirculatie).

Horizontaal distributiegebied (HDA: Horizontal Distribution Area)

De ruimte die de bekabeling naar de distributiezones voor apparatuur ondersteunt. De LAN-, SAN-, console- en KVM-schakelaars die de eindapparatuur ondersteunen, bevinden zich meestal in het horizontale distributiegebied voor nabijgelegen apparatuur of de gehele computerruimte als dit een kleine ruimte is.

HSSD

'High Sensitivity Smoke Detector'; zeer gevoelige rookdetector. Wordt ook wel 'VESDA' ('Very Early Smoke Detection Apparatus') genoemd, naar het handelsmerk.

HV

Elektrische voeding van meer dan 1000 Vac tussen geleiders.

HVAC

'Heating, Ventilating and Air Conditioning'; systeem voor verwarming, ventilatie en airconditioning.

IDF

'Intermediate Distribution Frame' [Tussenliggend distributieframe]; wordt gebruikt in telecommunicatieapparatuur, -systemen en -netwerken.

Incidentenboek

Een boek dat voor elk Global Switch datacenter wordt bijgehouden en waarin alle incidenten en bijna-incidenten worden vastgelegd.

Inergen

Een inert gas dat is samengesteld uit stikstof, argon en kooldioxide en dat wordt gebruikt om vuur te onderdrukken. Dit gas is elektrisch niet-geleidend.

Infrarood

Onzichtbare straling met langere golflengten dan die van zichtbaar licht: 700 nanometer vanuit de rode band van het zichtbare spectrum.

Ingestelde waarde

De waarde waarmee de gecontroleerde variabele in een technisch besturingssysteem wordt vergeleken. Bekende voorbeelden in de koelsystemen van datacenters zijn de ingestelde waarden voor temperatuur en luchtvochtigheid.

Inkooporder (PO: Purchase Order)

Het referentienummer dat de klant aan Global Switch geeft bij aankoop van een product of service.

Inlaatlucht

De lucht die een IT-apparaat binnenkomt om het te koelen.

Inlaatlucht

De gekoelde luchtstroom die door airconditioningapparatuur wordt uitgestoten.

Interne rijkoeling

Koelapparatuur die gericht frisse lucht levert. Deze bevindt zich meestal tussen de kasten in een rij, maar kan ook binnen in een kast worden geplaatst.

IP

'Internet Protocol', het belangrijkste communicatieprotocol dat de infrastructuur van het internet vormt en communicatie tussen apparaten mogelijk maakt.

ISO

'International Organization for Standardization'; een onafhankelijke, niet-gouvernementele ledenorganisatie en 's werelds grootste ontwikkelaar van vrijwillige internationale standaarden. De internationale standaarden van ISO garanderen dat producten en diensten veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Meer informatie vindt u op www.iso.org.

ISO9001

Een kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van dit systeem kunnen bedrijven processen efficiënt en effectief beheren en goede werkmethoden implementeren.

ISO14001

Een milieumanagementsysteem. Aan de hand van dit systeem kunnen bedrijven hun milieuverantwoordelijkheden beheren.

ISO18001

Een arbomanagementsysteem. Aan de hand van dit systeem kunnen bedrijvenarborichtlijnen implementeren.

ISO27001

Een informatiebeveiligingssysteem.  Aan de hand van dit systeem kunnen bedrijven hun informatiebeveiliging systematisch beheren. Het helpt bedrijven hun risico's op het gebied van informatiebeveiliging te herkennen, analyseren en aan te pakken.

Isolatie

Een door Global Switch uitgevoerde handeling waarbij een potentiële bron van gevaar uit een installatie wordt verwijderd, meestal voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden.Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van de netvoeding of een brandbeveiligingssysteem. Het opnieuw in werking stellen van de installatie wordt meestal het verwijderen van de isolatie, herinschakeling of herplaatsing genoemd.

Jaarlijks verschuldigde kosten

De kosten die per jaar in rekening worden gebracht voor het capaciteitsbeheer, de controle en de administratie van de bekabelingsinfrastructuren voor cross-connect installaties.

Kabelbeheer

Het beheer van de route vanalle kabels in het gebouw. Dit houdt concreet in dat alle kabels worden gelabeld en gedocumenteerd met het oog op een eenvoudige installatie en verwijdering.

Kabelgoot

Beveiligd systeem waarin stroom- en telecommunicatiekabels worden gelegd.

Kabelingangspunten (of -ruimtes)

De externe ingangspunten of -ruimtes die Global Switch aan de rand van het datacenter levert, waar aanbieders van communicatie-infrastructuur hun eigen externe kanalen kunnen aansluiten. Deze ingangspunten of -ruimtes bieden verdere toegang tot het systeem van kanalen en subkanalen in het gebouw, zodat overal in het datacenter aansluitingen kunnen worden gemaakt.

Kast

Een behuizing voor IT-apparatuur, ook wel 'rack' genoemd.

Kooi

Een beveiligde ruimte met beperkte toegang binnen een shared-data-suite, ingericht overeenkomstig de beveiligingsvereisten van de klant. Wordt meestal gemaakt van geperforeerd plaatstaal of gaas, vandaar de naam 'kooi'.

Koolstofvoetafdruk

De hoeveelheid kooldioxide die door bedrijven wordt gegenereerd, meestal gemeten in tonnen.

Kosten voor gespecialiseerd personeel

De kosten die aan een klant in rekening worden gebracht voor de inzet van gespecialiseerd personeel.

Kosten voor toezichtsdiensten

De kosten die aan een klant in rekening worden gebracht voor toezichtsdiensten.

Koud gangpad

Een gangpad waar de voorzijden van racks op uitkomen. Deze gangpaden worden voorzien van een gekoelde luchtstroom, die via de voorzijde van de racks de IT-apparatuur binnen in de racks kan koelen.

KPI

Kritieke prestatie-indicator. Een meetbare waarde die aangeeft hoe effectief een onderneming is in het behalen van haar belangrijkste bedrijfsdoelen.

Kritiek reserveonderdeel (c.q. lijst van kritieke reserveonderdelen)

Een kritiek reserveonderdeel dient ter vervanging van een essentieel, storingsgevoelig onderdeel dat wordt gebruikt in installaties en machines die nodig zijn om een kritieke omgeving te onderhouden. Kritieke reserveonderdelen zijn vaak nodig voor spoedreparaties op locatie.

Kritieke belasting

Een systeem dat direct invloed heeft op de bedrijfsvoering en daarom altijd actief moet blijven, ook in geval van een stroomstoring.

Kw

Een afgeleide eenheid van vermogen (Joule/seconde).1 kilowatt = 1000 watt.  In elektrische circuits is vermogen = stroom (amp) x potentiaal (volt), en in wisselstroomcircuits is vermogen = vermogensfactor x stroom x volt.

kWh

Een eenheid van energie die gelijkstaat aan een kilowatt (1 kW) aan vermogen gedurende een uur.

Laadperron (ook 'Goedereningang' genaamd)

Een toegangspunt van een Global Switch datacenter waarbij, in de meeste gevallen, een voertuig toegang heeft voor het laden en lossen van leveringen.

Laser

Een apparaat dat licht uitzendt via een proces van optische versterking op basis van de gestimuleerde emissie van elektromagnetische straling. Wordt gebruikt voor het verzenden van data via glasvezelkabels.

Latency

De hoeveelheid tijd die een pakket data nodig heeft om van het ene aangewezen punt naar het andere te komen.

LEED

'Leadership in Energy and Environmental Design'; een set classificatiesystemen voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van gebouwen met sterke milieuprestaties. Meer informatie vindt u op www.usgbc.org/leed.

Local Loop (aansluitnet)

De fysieke verbinding tussen de POP (Point of Presence) van de telecomcarrier en de locatie van de abonnee. De local loop kan gevormd worden door elk geschikt transmissiemedium.

Locatie

Een Global Switch datacenter.

Locatieservices

Externe services die het datacenter binnenkomen, bijvoorbeeld stroomvoorziening en connectiviteit.

Lockout/tagout (LOTO)

Een veiligheidsprocedure waarmee ervoor wordt gezorgd dat mogelijk gevaarlijke machines of energiebronnen goed worden uitgeschakeld en niet kunnen worden geactiveerd of gestart voordat de onderhoudswerkzaamheden voltooid zijn.  De betreffende stroomonderbreker of schakelaar wordt in de uitgeschakelde stand vergrendeld met een hangslot en gemarkeerd met een label.  Dit slot en label blijven aanwezig totdat ze na voltooiing van het werk door de technicus worden verwijderd.

Low Smoke Zero Halogen (LSOH, LSZH)

De classificatie van materialen die in kabelmantels worden gebruikt. In geval van brand genereert een LSOH-kabel minder rook en geen giftige hoeveelheden halogene gassen.

Luchtbehandelingseenheid (AHU: Air Handling Unit)

Een mechanische ventilatie-eenheid bestaande uit ventilatoren en luchtbehandeling, d.w.z. luchtvochtigheidsbeheersing die lucht in een ruimte aan- of afvoert.

LV

Elektrische voeding van minder dan 1000 Vac tussen geleiders (laag voltage).

M&E

Mechanisch en elektrisch.

Main Distribution Area (MDA)

De centrale ruimte waar zich het distributiepunt voor het gestructureerde bekabelingsysteem bevindt. Een datacenter moet minimaal één MDA hebben. De kernrouters en -schakelaars voor het datacenternetwerk bevinden zich vaak in of vlak bij de MDA.

Managed Diverse Fibre Ingress

Meerdere ingangspunten voor binnenkomende glasvezelkabels in het gebouw, die in eigendom en beheer zijn van Global Switch.

Media

Fysieke objecten met opgeslagen gegevens, zoals papier, harde schijven, banden en cd's.

Meet Me Room (MMR)

Een sterk beveiligde ruimte in een Global Switch datacenter waar telecommunicatieleveranciers hun netwerkapparatuur en infrastructuur voor kabelafsluitingen kunnen plaatsen.

Method of Procedure (MOP)

Een document dat deel uitmaakt van het Programma voor kritieke omgevingen van Global Switch en waarin gedetailleerd de handelingen worden beschreven die moeten worden uitgevoerd bij het verlenen van mechanische en elektrische diensten.

Methodeverklaring

Een document waarin gedetailleerd de werkzaamheden of handelingen worden beschreven waarmee de bedrijfsomstandigheden worden veranderd, inclusief eventuele risicobeperkende maatregelen die moeten worden genomen om het werk veiliger te maken, zoals aangegeven in een risicobeoordeling.

Multimode glasvezel

Een fysiek overdrachtsmedium dat wordt gebruikt voor datanetwerken met hoge bandbreedtes. Het wordt vooral gebruikt binnen in gebouwen en voor afstanden tot 500 m.

MVA

'Mega Volt Amp'; een eenheid van schijnbaar vermogen. Schijnbaar vermogen verwijst naar het totaal van stroom en voltage in een elektrisch circuit. Deze term wordt veel gebruikt in beschrijvingen van het totale elektrische vermogen in installaties en omvat zowel het actieve als het reactieve vermogen in een elektrisch circuit. Dit is de meest gebruikte classificatie voor grote elektrische installaties als transformatoren en generatoren.

MW

'Megawatt'; een eenheid van actief vermogen die gelijk is aan een miljoen watt. Wordt vaak gebruikt om de capaciteit van een datacenter of een installatie binnen een datacenter te beschrijven.

N

De vereiste capaciteit van apparatuur of systemen om de kritieke belasting te ondersteunen; verwijst naar de grootte van de capaciteit van de infrastructuur om de bedrijfsvoering te ondersteunen.

N+1

Een vorm van redundantie waarmee in geval van uitval van componenten toch volledige beschikbaarheid van het systeem kan worden gegarandeerd. Alle componenten (N) hebben minimaal één onafhankelijke back-upcomponent (+1).

Niet-kritieke reserveonderdelen

Een component of reserveonderdeel (verbruiksgoederen en kritieke reserveonderdelen uitgezonderd) dat in geval van uitval van een installatie en/of machine moet worden vervangen.

Noodprocedures

De procedures van Global Switch waar al het personeel zich in geval van nood aan moet houden.

Occupational and Health and Safety Standards (OHSS)

Voor elk land specifieke richtlijnen en praktijken die iedereen tijdens het werk op een Global Switch datacenter moet naleven. Voor Nederland is dat de arbowetgeving.

OEM

'Original Equipment Manufacturer'; de fabrikant van de activa die Global Switch in het datacenter gebruikt. Onderhoudswerk aan deze activa wordt uitgevoerd door contractanten die hiertoe door Global Switch worden aangewezen. Dit kan de OEM-fabrikant zijn, een gespecialiseerde aannemer of de aannemer van FM.

OHSAS 18001:2007

'Occupational Health & Safety Management'; een internationaal gebruikte Britse standaard voor arbomanagementsystemen. Aan de hand van deze standaard kunnen verschillende soorten organisaties aantoonbaar goede arboprocedures implementeren.

Ontruimingsprocedure

De procedure waarmee een Global Switch datacenter in geval van nood wordt ontruimd.

Optische verdeler (ODF: Optical Distribution Frame)

Een passief apparaat waar een glasvezelkabel in kan worden afgemonteerd om eenvoudige toegang te bieden tot de individuele vezels met gebruik van op standaarden gebaseerde interfacetypes.

Optische vezelkabel

Een ommantelde set glasvezeldraden voor de overdracht van informatie (digitale signalen) van het ene naar het andere punt.

Overeenkomst

Een contract tussen een klant en Global Switch voor de huur van ruimte en/of elektriciteit, inclusief:

 • Serviceovereenkomst (suites en kooien)
 • Colocatieovereenkomst (enkele racks)
PAC

'Permanent Access Card'; een permanente toegangsbadge van een Global Switch datacenter die is toegewezen aan een bepaald persoon. Deze moet altijd zichtbaar worden gedragen en geeft de persoon 24x7x365 toegang tot het datacenter zonder dat een afspraak of toestemming van de beveiliging nodig is.

PDU

'Power Distribution Unit'; een elektrisch aansluitpunt op de kasten van een klant.

Permanent toegangsschema

Een lijst van houders van permanente toegangsbadges voor een Global Switch datacenter, die verkrijgbaar is via de Customer Portal.

Persoonlijke Beschermende Uitrusting (PBU)

Beschermende kleding en andere middelen ter bescherming van een persoon in potentieel gevaarlijke gebieden of bij het uitvoeren van potentieel gevaarlijke taken.

PFF

'Portable Fire-Fighting equipment'; draagbare brandblusapparatuur.

Point of Presence (POP)

De locaties waar een carrier verbindingen tot stand brengt met de netwerkinfrastructuur, tussen klanten en diensten, of met andere carriers of derde partijen om netwerkinformatie en verkeer uit te wisselen.

Power Usage Effectiveness (PUE)

Effectiviteit van stroomverbruik; een berekening om te bepalen welk percentage van de totale hoeveelheid energie op de locatie wordt gebruikt voor IT-apparatuur. De totale hoeveelheid energie is de energie die alleen voor het datacenter wordt gebruikt (bijvoorbeeld gemeten bij de elektriciteitsmeter van een specifieke locatie van een datacenter of bij de meter van een datacenter of een dataruimte op een multifunctionele locatie). De energie voor IT-apparatuur is specifiek de energie die wordt verbruikt door apparatuur die wordt gebruikt voor het beheren, verwerken, opslaan of transporteren van data binnen de computerruimte. Hoe hoger het PUE-percentage hoe beter. In de datacenterbranche wordt deze term nogal eens verkeerd gebruikt. Getallen op dit gebied moeten dan ook zorgvuldig worden gebruikt en geciteerd.

Private data suite

Een uiterst flexibele, bedrijfszekere en zelfstandige ruimte voor een datacenter binnen een speciaal gebouwde locatie.

Programma voor kritieke omgevingen (CEP: Critical Environments Programme)

Een programma van Global Switch waarin de bedrijfsvoering en het onderhoud van de gehele kritieke infrastructuur van Global Switch wordt beheerd onder een wereldwijde set 'best practice'-standaarden, -systemen, -beleid, -processen en -procedures. Het CEP is de manier om de kwaliteit van de bedrijfsvoering en onderhoudsprogramma's op peil te houden en voortdurend verder te verbeteren.

RAMS

'Risk Assessment & Method Statement'; zie Risicobeoordeling en veiligheidsvoorschriften.

RCA

'Root Cause Analysis' [analyse van achterliggende oorzaken].

Receptie

Zie Front desk.

Redundantie

De aanwezigheid van een of meer reserveonderdelen of -systemen voor het geval dat het hoofdsysteem uitvalt door een storing. Zie N, N+1.

Regels voor werk aan kritieke faciliteiten

De 'regels voor werk aan kritieke faciliteiten' van Global Switch zijn van toepassing op alle werkzaamheden die op of rond bedrijfskritieke apparatuur worden uitgevoerd en die zijn goedgekeurd door Global Switch onder een MOP.

RFI

'Radio Frequency Interference' [Radiofrequentiestoring] of 'Request For Information' [Verzoek om informatie].

Risicobeoordeling en veiligheidsvoorschriften (RAMS: Risk Assessment and Method Statement)

Een RAMS-document biedt gedetailleerde informatie over de manier waarop een taak of proces moet worden uitgevoerd.  Het document bevat een risicobeoordeling waarin de belangrijkste gevaren en voorzorgsmaatregelen worden beschreven ter voorkoming van letsel en gezondheidsrisico's bij het uitvoeren van de taak. De RAMS moet ook stapsgewijze instructies bevatten voor het veilig uitvoeren van de taak. Daarnaast moet het document een beschrijving geven van de gebruikte controlemaatregelen om de veiligheid te garanderen van iedereen die in aanraking komt met de taak of het proces.

Risicobeperking

Handelingen ter beperking of uitsluiting van risico's voor personen of bezittingen of ter beperking van de daadwerkelijke of mogelijke gevolgen of consequenties van een incident.

Risicomanagement

De cultuur, processen en structuren die worden toegepast om doeltreffend om te gaan met kansen en tegenslagen.

Risicoverkleining

Een selectieve toepassing van de technieken en managementprincipes die de kans op ongunstige gebeurtenissen en de gevolgen daarvan verkleinen of tot een minimum terugbrengen.

Service Level Agreement (SLA)

Een formele overeenkomst tussen een serviceprovider (intern of extern) en een klant (intern of extern) waarin de aard, kwaliteit, beschikbaarheid, reikwijdte en respons van de serviceprovider worden vastgelegd.

Servicecatalogus

Een lijst van prijzen voor bepaalde diensten die op Global Switch datacenters verkrijgbaar zijn.

Serviceprovider-neutraal

Niet gebonden aan enige telecommunicatie- of ICT-serviceprovider, wat inhoudt dat de klant volledige vrijheid heeft in zijn keuze van een provider.

Shared-data-suite

Een suite waarin meerdere klanten diensten kunnen delen, eventueel met gebruik van beveiligde kooien.

Single-mode glasvezel

Een fysiek overdrachtsmedium dat wordt gebruikt voor datanetwerken met hoge bandbreedtes over zeer lange afstanden.

Site-inductie

Het proces waarbij iedereen die een Global Switch datacenter betreedt een training en/of informatie ontvangt over relevante onderwerpen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en veilig werken om zodoende te garanderen dat wordt voldaan aan de geldende regelgeving en aan de strenge werkprocedures die essentieel zijn in een bedrijfskritiek datacenter.

SOS

'Scope of Service'; een document dat hoort bij een specifieke activacategorie en waarin de vereiste stappen (en de frequentie daarvan) voor gepland preventief onderhoud voor dat type activa worden beschreven.

Splice-box

Een grote, streng beveiligde put of ruimte waarin telecommunicatiekabels worden verbonden. Wordt gebruikt om van externe kabels over te schakelen op interne LSOH-kabels.

SPOF

'Single Point of Failure'.

Standard Operating Procedure (SOP)

Procedures die dagelijks worden gebruikt in Global Switch datacenters om een veilig en continu bedrijf van de datacenters te garanderen.

Structured Interconnect System (SIS)

De beheerde kabelinfrastructuur van Global Switch.

STS

'Static Transfer Switch'; statische omvormer (solid state-apparaat).

Sub Duct

Kanaalconnectiviteit tussen de externe ruimte van een telecommunicatieleverancier en het door Global Switch beheerde ingangspunt van het datacenter.

SUPS

'Static Uninterruptible Power System' (statische redundante stroomvoorziening). Een solid-state UPS-systeem dat in geval van een stroomstoring draait met vooraf opgeladen accu's als energiebron.

Technisch vastgoed

Speciaal gebouwde, Redundante omgevingen waarin ICT-apparatuur veilig is ondergebracht.

TIA

'Telecommunication Industry Association'; de vereniging die fabrikanten en leveranciers van high-tech communicatienetwerken vertegenwoordigt. Meer informatie vindt u op www.tiaonline.org.

Tier 1

Enkele route voor de verdeling van voeding en koeling, zonder redundante componenten en met 99,671% beschikbaarheid (volgens Uptime Institute).

Tier 2

Enkele route voor de verdeling van voeding en koeling, met redundante componenten en met 99,741% beschikbaarheid (volgens Uptime Institute).

Tier 3

Meerdere routes voor de verdeling van voeding en koeling, waarbij slechts één route actief is, met redundante componenten, gelijktijdig onderhoudbaar en met 99,982% beschikbaarheid (volgens Uptime Institute). Wordt ook 'gelijktijdig onderhoudbaar' genoemd.

Tier 4

Meerdere actieve routes voor de verdeling van voeding en koeling, met redundante componenten, fouttolerant en met 99,995% beschikbaarheid (volgens Uptime Institute). Wordt ook 'fouttolerant' genoemd.

Tier 1-markt

Een belangrijk zakelijk, communicatie- en internetknooppunt in een grote stad.

Toezicht

De bronnen die Global Switch levert voor het toezicht op werk of bezoeken.

Toezichtvereiste

De term die Global Switch gebruikt om de bronnen te bepalen die worden geleverd om toezicht te houden op werk of bezoeken.

Tussenruimte

Een ruimte die onder hogere druk staat dan de omgeving en die meestal wordt gebruikt voor luchtverdeling. Dergelijke ruimtes bevinden zich vaak tussen twee plafonds of tussen een verhoogde vloer en de ondervloer.

U

Een eenheid van ruimte in een kast (rack) die gelijkstaat aan 4,4 cm. De verticale afmeting van racks en IT-apparatuur wordt vaak aangegeven in U, bijvoorbeeld 42U.

UPS

'Uninterruptible Power Supply'; een systeem dat een continue stroomvoorziening garandeert voor het geval dat de stroom uitvalt.  De energiebron in een UPS-systeem is vaak een accu, generator en/of kinetische energie.

Up-time

Zie HA ('High Availability').

Uptime Institute

Een commerciële organisatie die een systeem van 'tiers' heeft ontwikkeld, dat door de meeste datacenters is overgenomen. Meer informatie vindt u op uptimeinstitute.com.

VAC

'Visitor Access Card'; een badge voor een bezoeker waarmee toegang tot het datacenter of een gedeelte van het datacenter voor een dag mogelijk is. De badge moet aan het eind van elke dag worden geretourneerd aan de beveiliging van Global Switch voordat het datacenter verlaten wordt.

Veiligheidsinformatieblad

Een formulier dat gegevens bevat over de eigenschappen van een bepaalde stof en dat gebruikt wordt om de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen. Wordt ook wel MSDS ('Material Safety Data Sheet') of VIB genoemd.

Veilige werksystemen (SSW: Safe Systems of Work)

Een Global Switch proces waarin wordt aangegeven hoe werk op een veilige manier wordt uitgevoerd.

Verboden materialmen

Elk materiaal dat een technische ruimte niet mag betreden vanwege het feit dat het schade kan berokkenen aan de werking van de apparatuur in de technische ruimte.

Verbindingskabel

Een kabel die twee distributiepunten in een netwerk met elkaar verbindt.

Vergunninghouder

Personeel dat op een werkvergunning van Global Switch is aangegeven als verantwoordelijk voor het werk dat uitgevoerd wordt.

Verhoogde vloer

Een demontabel vloersysteem boven de betonnen onderlaag. Kabelgoten en andere servicesystemen voor het gebouw lopen onder de verhoogde vloer door. Hierdoor ontstaat tevens ruimte voor luchtkoeling.

VESDA-systemen

'Very Early Smoke Detection Apparatus'; snelle rookdetectie-apparatuur.

Vloerruimte

De open ruimte onder een verhoogde computervloer, ook wel de tussenruimte onder de vloer genoemd.

WEEE

'Waste Electrical and Electronic Equipment'; een richtlijn van de Europese Unie die veilige en verantwoorde procedures definieert voor de inzameling, recycling en terugwinning van alle soorten elektronisch afval.

Werk

Elke activiteit binnen het datacenter die invloed kan hebben op de activiteiten van Global Switch of de klanten of deze kan verstoren.

Werk in een kleine ruimte

Elk werk in een ingesloten of gedeeltelijk ingesloten ruimte zoals bepaald door lokale wetgeving.

Werk aan elektrische systemen

Elk werk aan een elektriciteitscentrale van Global Switch, distributieroutes of PDU's van klanten dat invloed kan hebben op de infrastructuur van Global Switch.

Werkplek stoffenregister

Het register van chemische of gevaarlijke stoffen die in het datacenter zijn opgeslagen (zie COSHH).

Werktoezicht

De bronnen die Global Switch levert voor het toezicht op werk.

Werkvergunning (PTW: Permit to Work)

Een document van Global Switch voor toegang tot een datacenter om werkzaamheden uit te voeren.

Wettelijke en regelgevingeisen

Lokale landelijke, regionale of locatiespecifieke wettelijke vereisten die moeten worden nageleefd of uitgevoerd.

Zinkhaartjes

Zeer kleine deeltjes zink die eruitzien als haartjes en die kunnen verschijnen als gevolg van de aanwezigheid van elektrolytisch verzinkte materialen. Zinkhaartjes komen veel voor op vloertegels en bevestigingsbeugels voor apparatuur en worden beschouwd als een gevaar voor de continue werking van IT-apparatuur omdat ze, als ze losraken, de apparatuur kunnen binnendringen en kortsluiting kunnen veroorzaken.

Zone

Een locatie of groep van locaties binnen een Global Switch datacenter. Deze term wordt veel gebruikt in relatie tot data suites en kooien van klanten.

Zone Distribution Area (ZDA)

Deze ruimte moet worden beperkt tot maximaal 288 coax- of twisted pair-verbindingen om opstopping te voorkomen, met name in behuizingen die boven het plafond of onder de vloer geplaatst moeten worden.